Bli fast gjevar

Fast gjevarteneste.

I Indremisjonssamskipnaden er me optimistar og gler oss over å få stå i den tenesta Gud har kalla oss inn i.

Samarbeid
Me ynskjer gjennom eit nært og godt samarbeid med foreiningane å vera med å løfta misjonsarbeidet i heile området vårt. Det som er spanande å sjå er om me saman kan løfta økonomien! Målet vårt er at me kan utvida arbeidet me står i.

Skal me nå dette målet er me avhengig av at mange vil vera med å støtta oss som fast gjevar.

Bli med du også  
Dersom du vil bli fast gjevar til Indremisjonssamskipnaden fyller du ut skjemaet du finner her

FGS skjema

 

Send til
Indremisjonssamskipnaden
Postboks 150
5401 STORD

Kontonr.: 8220.02.80454

Har du spørsmål om det å bli fast gjevar? 
Ta kontakt med:

Guri Bjørnevik, kontorsekretær
Tlf. 53 41 07 04 / 40 45 82 55
post@indremisjonen.no