Category Archives: Venen

IndremisjonsVenen 1 – 2018

Årets første blad kan du lesa her

IndremisjonsVenen 5 – 2017

Her kan du lese om litt av det som var og litt av det som kjem. Med julehelsingar og årsplan for 2018. Les bladet

IndremisjonsVenen 4 – 2017

No kan du lese IndremisjonsVenen nummer 4 – 2017

IndremisjonsVenen 3 – 2017

Siste nummer av IndremisjonsVenen

Her finn du m.a. årsmelding og program for Sommarens Storsamling og Årsmøte på Framnes 16.-18. juni

IndremisjonsVenen 2 – 2017

Snart kjem bladet i posten, men siste nummer av Venen kan du òg lesa her. Får du det ikkje heim men ynskjer det, kan du kontakte Indremisjonskontoret 53410704 eller post@indremisjonen.no