Category Archives: Venen

IndremisjonsVenen 4 – 2017

No kan du lese IndremisjonsVenen nummer 4 – 2017

IndremisjonsVenen 3 – 2017

Siste nummer av IndremisjonsVenen

Her finn du m.a. årsmelding og program for Sommarens Storsamling og Årsmøte på Framnes 16.-18. juni

IndremisjonsVenen 2 – 2017

Snart kjem bladet i posten, men siste nummer av Venen kan du òg lesa her. Får du det ikkje heim men ynskjer det, kan du kontakte Indremisjonskontoret 53410704 eller post@indremisjonen.no

IndremisjonsVenen 1 – 2017

No er siste bladet klart til å lesast på nett. Snart kjem det òg i postkassane til mange av dykk. Har fleire lyst til å få IndremisjonsVenen tilsendt? Ta kontakt med IMS-kontoret, tlf 53410704 eller post@indremisjonen.no

Du kan lesa bladet her

IndremisjonsVenen 5 – 2016

Siste utgåve av Venen kan du lesa her