IMS arrangerer i år to Forsamlingskonferansar: 4. februar på Leirvik bedehus og 18. mars i Norheimsund. Merk påmeldingsfristar, hhv 1. februar her og 15. mars her . Det vert under konferansane fokus på viktige tema, erfaringsutveksling og samtale, og sal av pizza/evt annan aktuell mat. Me oppmodar spesielt lags- og foreiningsleiarar med sine styre til å prioritera dagen, men konferansen er open for alle, så spre vidare til aktuelle i di bygd. NB! Me håpar at også mange barne- og ungdomslagsleiarar vert med på konferansen.

 

Plakaten finn du her: Plakat Forsamlingskonferanse 2017

Sagt av deltakar på førre konferanse: «Eg ville ha med meg denne konferansen for å få oss til å tenkja nytt, og få med meg noko til nytte heime». Det var også sagt under undervisninga at «viss din draum er å nå/vinna di bygd, skjer det ikkje ved tilfeldighet». Me treng både bøn og kunnskap om korleis dette kan skje. Velkommen til innhaldsrik dag!