Meld deg på leir

Vi sender ut informasjon om leirane på mail før leiren, saman med faktura og oversikt over korleis du kan koma deg til Brandøy eller Helgatun. Skriv  i merknadsfeltet om du IKKJE kan motta på mail.

Leirar vert redusert

Grunna koronaviruset ser me oss desverre nødt til å avlysa dei fleste leirane våre. Sjå oversikten under for å sjå kva leirar me arrangerar i nærmaste framtid.

Informasjon og spørsmål kan rettast til IMS:

Send mail til post@indremisjonen.no

Ring: 53 41 07 04

Leirar og arrangement på
Brandøy

Leirar og arrangement på
Helgatun

Hausttreff 23.-25. oktober 2020

Pris: 1050,-

Haustreff er for 10. klasse og oppover


Påmelding      Program

Mannsweekend 13.-15. november 2020

Pris: 1690,-

Mannsweekend er for menn over 18 år.


Påmelding      Program kjem

Ungdomshelg 20.-22. november 2020

Pris: 850,-

Ungdomshelg er for 8. klasse og oppover


Påmelding      Program kjem

Juleverkstadleir 27.-29. november 2020

Pris: 700,- for born og 1.200 for vaksne

Leir for born mellom 4 og 9 år i fylgje med vaksne


Påmelding      Program kjem

Bli ein fast givar til IMS

Les meirGi ei gåve