Utsendingsmøte IMS 2020

Utsendingsmøte på Leirvik 20. juni

Sommarens Storsamling, som skulle vore på Framnes 19.-21. juni, er utsett til same helga neste år.
Derimot blir det utsendingsmøte som planlagt laurdag 20. juni 2020, men no på Leirvik bedehus kl 1100-1730.

Dette er viktig arena for å få siste nytt om arbeidet, føreta nødvendige val og saman staka ut vegen vidare.

Utanom vanlege årsmøtesaker vert det fokus på strategi IMS, prosess saman med kretsane i ImF, lovendring og samtale om arbeidet.
Du kan melda deg på til utsendingsmøtet her.

Sakliste med vedlegg finn du her.

Kven er utsendingsmøte for?
For å delta på utsendingsmøte som utsending må du vera sendt frå eit lag/foreining/forsamling tilslutta IMS. Ved registrering viser du fram fullmakt frå din styreformann/leiar. Fullmakta vert sendt ut til alle lag så ta kontakt med leiar i ditt lag dersom du ikkje har fått den.

Utdrag får paragraf om tale- og røysterett frå lovane til IMS:
– utsendingar frå indremisjonsforeiningar, lag forsamlingar og kyrkjelydar som står tilslutta Samskipnaden. Foreiningar med inntil 50 medlemer kan senda to utsendingar. Foreiningar med meir enn 50 medlemer kan senda
ein utsending meir for kvart påbyrja nytt femtital. Likevel kan ingen senda meir enn 6 utsendingar.
– Yngres og yngsteslag, barnelag, ungdomslag, kor o.l. kan senda to av leiarane.
– Stader med kontaktperson kan senda ein utsending.
– Samskipnadstyret.
– Barne- og ungdomsrådet.
Utsendingane må ha fullmakt frå formannen i laget dei kjem frå.
– Framnes kan møta med rektor og to personar vald av personalet.
– Helgatun og Brandøy møter med dagleg leiar og ein utsending frå kvart styre.
– Fast tilsette og pensjonerte arbeidarar har talerett og røysterett.
Formannen skriv ut fullmakt til desse.
– Styret for Indremisjonsforbundet kan senda ein utsending som har talerett, men ikkje røysterett.
For å kunna røysta på årsmøtet må ein vera fylt 15