Nyheiter

Bibelhelsing frå Odd Inge Austevoll

I Matteus 25 vers 14-30 skildrar Jesus ei likning om korleis ein skal utnytte talenta og dei verdiane ein har fått. Den som grov ned sitt talent vart skildra som ein dårleg og lat tenar. Dei som investerte talenta og som gav forteneste for Herren fik ros for dette....

Bibelhelsing frå Hilde Kristin Teigland

Men Marta hadde det så travelt med alt ho skulle stella til. Og ho gjekk bort til dei og sa: «Herre, bryr du deg ikkje om at syster mi lèt meg vera tenar åleine? Sei til henne at ho skal hjelpa meg.» Då svara Herren: «Marta, Marta! Du gjer deg strev og uro med mange...

Bibelhelsing frå Sindre Larsen

Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i forgårdene med lovsang! Lov ham, velsign hans navn! Herren er god, evig er hans miskunn, hans trofasthet varer fra slekt til slekt.Salme 100, 4-5 I en tid hvor kirkene kanskje ikke har det samme tilbudet, julen blir...

Bibelhelsing frå Vidar Sangholt

«Og ho fekk son sin, den førstefødde. Ho sveipte han og la han i ei krubbe, for det var ikkje husrom for dei.»Lukas 2, 7 I ein stall vart barnet fødd, som det Guds lam som bér all verdas synd. Han kom for deg. Seinare døydde han for dine synder og oppstod til di...

Lefsebaking med Lise Marie og Guri

Lise Marie Litlabø og Guri Bjørnevik viser deg korleis du kan bake lefser til jul. Det du treng er: 1 kg. sikta kveitemjøl (og litt ekstra til kjevling) 1 l. kefir/kulturmjølk 125 g. sukker 0,5 ss. bakpulver 1 ss. hornsalt 125 g. smelta meierismør 150 g....

Bibelhelsing frå Annbjørg og Andreas Våge

Igjen tala Jesus til folket og sa: «Eg er lyset i verda. Den som følgjer meg, skal ikkje vandra i mørkret, men ha livsens lys.»Johannes 8, 12 Adventstida fell saman med den mørkaste tida i året. Vi tenner lys både ute og inne, og mange ser fram mot litt lysare tider....

Bibelhelsing frå Lise Marie T. Litlabø

Gled dykk alltid i Herren! Endå ein gong vil eg seia: Gled dykk! Lat alle menneske få kjenna kor godhjarta de er (Bokmål: La alle mennesker få merke at dere er vennlige). Herren er nær.Paulus' brev til filipparane 4, 4-5 13. desember er Luciadagen. Dagen då Lucia leid...

Bibelhelsing frå Knut Kvamme

Og Ordet vart menneske og tok bustad mellom oss. Og vi såg hans herlegdom, ein herlegdom som den einborne Sonen har frå Far sin, full av nåde og sanning.Johannes 1, 14 Tenk! – den evige allmektige Gud som har skapt alt og som held alt oppe, han elskar oss og vil ha...

Bli en fast giver til IMS

Les mer